Har du ett färdigt manus och behöver en lektörsläsning innan du skickar in till förlag?
När du anlitar mig får du en noggrann genomläsning av ditt manus och konstruktiv respons. Styrkor och svagheter i ditt manus kommenteras med syfte att utveckla din text.
Du får kommentarer löpande i manustexten och ett utförligt utlåtande med analys av alla aktuella delar; exempelvis handling, struktur, dramaturgi, karaktärer, gestaltning och språk.
Utlåtandets längd beror på manusets omfattning och behov av kommentarer (kortare manus cirka 3-4 sidor, längre manus cirka 8-10 sidor).
Korrektur ingår ej. Handlingsplan med förslag kring hur du kan gå vidare ingår alltid.
Uppföljning via mejl eller telefon om du har frågor eller funderingar om utlåtandet.
Jag tar mig an skönlitterära texter inom samtliga genrer. Även barnboksmanus och facklitteratur.

Pris inklusive moms: 
kortare manus (max 50 sidor): 2650:-
>50-250 sidor: 6250:-
sidor därutöver: 25:-/sida

Nyhet: StoryanalysLäs mer här!
>50-250 sidor: 4800:-
Erbjudande oktober-november: 4000:-