Vill du få en lektörsläsning utan att beställa ett helt lektörsutlåtande?
Kanske befinner du dig mitt i skrivprocessen och vill få respons på din text.
Kanske vill du känna dig för om jag som lektör passar just dig och ditt manus.

Du får ett utlåtande på cirka 2 sidor med respons och förslag på hur du kan gå vidare.

Skriv gärna en kort sammanfattning om bokens handling och syfte, så att jag kan se på texten i ett sammanhang.
Nedanstående pris för max 10 sidor text

Pris: 1250:- inklusive moms