Välkommen med såväl hela bokmanus som kortare texter för språkgranskning och/eller korrektur.
Anlita Skrivfokus för exempelvis en noggrann genomgång av ditt följebrev, din författarpresentation
eller kanske din boks baksidestext. 

Språkgranskning handlar om att anpassa texten till det budskap du vill nå ut med.
Här ligger fokus på ordval, stil och att texten är anpassad till syfte och målgrupp.

Korrektur handlar om att granska textens meningsuppbyggnad, stavning och interpunktion så att språket är korrekt. 

Språkgranskning och korrektur
Startavgift: 1200 kr
0,15 kr/ord
Prisexempel 400 ord: 1260 inkl. moms

Korrektur
Startavgift: 1000
0,10 kr/ord
Prisexempel 400 ord: 1040 inkl. moms

* Manus som överstiger 80 000 ord = ingen startavgift

Observera att bokmanus behöver ha genomgått redaktörsläsning eller motsvarande för att denna tjänst ska vara aktuell.