LEKTÖRSTJÄNST

När du anlitar Skrivfokus för lektörsläsning får du en noggrann genomläsning av ditt manus och konstruktiv respons. Styrkor och svagheter i ditt manus kommenteras med syfte att utveckla din text. Du får kommentarer löpande i texten och ett utförligt utlåtande med analys av innehållet (handling, struktur, dramaturgi, karaktärer, gestaltning, språk m.m) samt en handlingsplan med konkreta förslag kring hur du kan vässa texten.

Utlåtandets längd beror på manusets omfattning och behov av kommentarer, kortare manus ca. 2–4 sidor, längre manus ca. 7–10 sidor.
Uppföljning via mail eller telefon om du har frågor eller funderingar kring utlåtandet och de förslag du fått.

Jag tar mig an texter inom samtliga genrer!


Prisnivåer

(25% moms är redan inräknat i priset)
För jämförelse: 350-400 ord = ca 1 A4-sida

→ 8.000 ord = 3.500 kr

→ 20.000 ord = 5.000 kr

→ 50.000 ord = 6.800 kr

→ 80.000 ord = 8.000 kr

→ 120.000 ord = 10.000 kr

Lektörsläsning tar ca. 3-4 veckor från att du beställt och skickat in ditt manus till Skrivfokus.
Väntetid kan förekomma.
Vid beställning får du en exakt tidsplan och prisuppgift.

Välkommen med din beställning! Här kan du se vad andra tycker om att jobba med mig.

Redaktörstjänst

Skrivfokus redaktörstjänst är till för såväl förlag som privata kunder. 

Textbearbetning på detaljnivå.