REDAKTÖRSTJÄNST

När ett bokmanus är så pass färdigt att det är beslutat att det ska ges ut är det dags för redaktörsläsning för att finslipa innehållet.
Manuset bearbetas grundligt på detaljnivå avseende innehåll, struktur och språk. Korrektur ingår inte men allt som upptäcks under genomläsningen markeras.
Du får
kommentarer och förslag på alternativa formuleringar direkt i löpande text samt en sammanfattning av rekommenderade förslag.

Efter redaktörsarbetet har jag gärna en uppföljning med dig via mejl, telefon eller Zoom för att diskutera innehållet och de ändringar som rekommenderats. 

Skrivfokus redaktörstjänst är till för såväl förlag som privata kunder.


Prisnivåer

(25% moms är redan inräknat i priset)
För jämförelse: 350-400 ord = ca 1 A4-sida

→ 20.000 ord = 7.800 kr

→ 70.000 ord = 11.800 kr

→ 100.000 ord = 14.800 kr

ord därutöver: 0,15 kr/ord.

Vid beställning av ytterligare en redaktörsgenomgång av samma manus inom tre månader får du 30 % rabatt.

Kontakta mig för att diskutera upplägg och tidsplan:  jenny@skrivfokus.se

Här kan du se vad andra tycker om Skrivfokus tjänster

korrektur

Välkommen med såväl hela bokmanus som kortare texter för språkgranskning och/eller korrektur.