Skrivfokus redaktörstjänst är till för såväl förlag som privata kunder.

I Skrivfokus redaktörstjänst ingår
 två grundliga genomgångar av texten inklusive språkgranskning. Först sker en noggrann genomgång med kommentarer i löpande text (granskningsverktyg i Word) samt en sammanfattning av eventuella förbättringsområden och förslag till ändringar. Efter att författaren arbetat om texten utförs en ny genomgång med syfte att finslipa textens innehåll ytterligare på alla nivåer (innehållsmässigt och språkmässigt). 

Prisexempel:
(25% moms är redan inräknat i priset)
För jämförelse:  350-400 ord = ca. 1 A4-sida

 4.000 ord 5.000:-
20.000 ord 7.500:-
80.000 ord 11.875:-

Kontakta mig för att få ett exakt pris samt diskutera upplägg och tidsplan:  jenny@skrivfokus.se

Här kan du läsa vad andra kunder tycker om Skrivfokus tjänster