Redaktörstjänst

Genomgång av struktur och berättelsens handling på detaljnivå inklusive språkgranskning. 

Skrivfokus redaktörstjänst är till för såväl förlag som privata kunder som vill ge ut sitt manus på egen hand


När ett manus är så pass färdigt att det är beslutat att det ska ges ut är det dags för redaktörsläsning för att finslipa innehållet. Manuset bearbetas grundligt på detaljnivå avseende innehåll, struktur och språk. Korrektur ingår inte men allt som upptäcks under genomläsningen kommenteras. Du får dels
kommentarer och förslag på alternativa formuleringar i löpande text samt en sammanfattning av  rekommenderade förslag.

Efter redaktörsarbetet har jag gärna en uppföljning med dig via mail eller telefon för att diskutera innehållet och de ändringar som rekommenderats. 


Prisnivåer

(25% moms är redan inräknat i priset)
För jämförelse: 350-400 ord = ca 1 A4-sida

→ 4.000 ord = 5.000 kr

→ 20.000 ord = 7.500 kr

→ 80.000 ord = 11.875 kr

Kontakta mig för att få ett exakt pris samt diskutera upplägg och tidsplan:  jenny@skrivfokus.se

Här kan du se vad andra tycker om Skrivfokus tjänster

korrektur

Skrivfokus går igenom såväl hela bokmanus som kortare texter för språkgranskning och/eller korrektur.