Hur väl fungerar ditt första kapitel?
I den hårda konkurrensen om läsare är det viktigt att bokens inledning är så perfekt som den kan bli. Det första kapitlet sätter tonen och avgör om läsaren vill fortsätta läsa eller lägga ifrån sig den.

Viktiga delar att se på är exempelvis:

• Har manuset en stark öppning?
• Fungerar inledning/första stycket/första meningen?
• Får jag som läsare en känsla för vad som står på spel?
• Finns det någon tydlig konflikt?
• Etableras karaktärerna på ett intresseväckande sätt?
• Vilken stämning väcks?
• Ger det första kapitlet löften om den fortsatta handlingen?

Jag analyserar ditt första kapitel och ger respons, ställer frågor kring eventuella oklarheter och ger förslag på hur du kan gå vidare. Utlåtande på cirka 2 sidor.
Nedanstående pris gäller för 10 sidor text.

Pris: 1250:- inklusive moms