Behöver du stöttning, motivation och feedback i din skrivprocess?
Om du fastnat, tvivlar på din text och har svårt att komma vidare kan jag hjälpa dig att ta dig hela vägen i mål. Tillsammans synar vi hinder och problem för att hitta konkreta lösningar som stärker både din skrivna text och dig som författare.

Tjänsten utformas helt med utgångspunkt i vad du behöver. Det kan handla om att hitta skrivrutiner, planera din boks innehåll och utformning, stärka din berättarröst eller sätta upp konkreta mål.

Skrivhandledning kan ges vid ett enda tillfälle eller kontinuerligt med löpande läsning av din text och planerade samtal för uppföljning.

Pris beroende på individuellt upplägg.

Kontakta mig gärna för ett kostnadsfritt samtal kring hur jag kan hjälpa dig i ditt skrivande:

jenny@skrivfokus.se