Skrivfokus tillhandahåller lektörstjänst, redaktörstjänst och korrekturläsning. Få hjälp med att utveckla, redigera och korrekturläsa dina texter oavsett om det handlar om skönlitterära eller faktabaserade texter. Även texter för exempelvis hemsidor, artiklar eller produkttexter tas emot för språkgranskning och korrektur.

Nedan kan du översiktligt se vad de olika tjänsterna innebär. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer om tjänsten och se aktuella prisnivåer.


Lektörstjänst:

Skrivfokus lektörstjänst är till för både förlag och privata kunder.
Lektörstjänst riktad till förlag handlar om analys och bedömning av manusets kvalité och ev. rekommendation kring utgivningspotential.
Lektörstjänst riktad till privata kunder handlar om en grundlig analys av manuset och konkret feedback. Utlåtande samt kommentarer i löpande text och en handlingsplan med utvecklingsförslag ingår.

 

Redaktörstjänst:

Skrivfokus redaktörstjänst är till för förlag och privatpersoner när det är beslutat att manuset ska ges ut. Här handlar det om att se på både helhet och detaljer, att stryka och förbättra partier samt att färdigställa manuset inför korrektur och tryck. I Skrivfokus redaktörstjänst ingår två grundliga genomgångar inklusive språkgranskning (se nedan).

 

språkgranskning:

I tjänsten språkgranskning ingår att se över hur väl texten överensstämmer med det budskap du vill få fram. I granskningen ligger fokus på exempelvis ordval, formulering, språkstil samt hur väl texten är anpassad till syfte och målgrupp.

 

KorrekturLÄSNING:

I tjänsten korrekturläsning ingår att granska texten så att språket är korrekt avseende stavning, meningsuppbyggnad, interpunktion etc.