REDAKTÖR & REDAKTÖRSTJÄNST

Att anlita redaktör

När ett bokmanus är så pass färdigt att det är beslutat att det ska ges ut är det dags för redaktörsläsning för att finslipa innehållet.

Redaktören bearbetar manuset grundligt på detaljnivå avseende innehåll, struktur och språk. Korrektur ingår inte men allt som upptäcks under genomläsningen markeras.Du får kommentarer och förslag på alternativa formuleringar direkt i löpande text samt en sammanfattning av rekommenderade förslag.

Skrivfokus redaktörstjänst är till för såväl förlag som privata kunder.

I Skrivfokus team ingår enbart professionella redaktörer med adekvat utbildning och erfarenhet inom text- och manusutveckling. Skrivfokus står som garant för att redaktörsarbetet uppnår hög kvalité. Om du är i behov av en redaktör som har kunskap inom ett specifikt område (exempelvis för faktagranskning) eller en viss genre (som fantasy eller barnbok) eller form (exempelvis lättläst och anpassad text) gör vi vårt bästa för att matcha uppdraget med rätt redaktör.

Här kan du se vad andra tycker om Skrivfokus tjänster


Prisnivåer redaktör

(25% moms är redan inräknat i priset)
För jämförelse: 350-400 ord = ca 1 A4-sida

→ 20.000 ord = 7.800 kr

→ 70.000 ord = 11.800 kr

→ 100.000 ord = 15.000 kr

ord därutöver: 0,15 kr/ord.

Vid beställning av ytterligare en redaktörsgenomgång av samma manus inom tre månader får du 20 % rabatt.

Beställning redaktörstjänst

En redaktörsläsning tar ca. 2-4 veckor från att du skickat in ditt manus till Skrivfokus samt betalat fakturan.
Ev. väntetid kan förekomma men i samband med beställningen får du en exakt tidsplan. 

Välkommen med din beställning!

korrektur

Välkommen med såväl hela bokmanus som kortare texter för språkgranskning och/eller korrektur.