KORREKTUR

Anlita Skrivfokus för en noggrann granskning och korrektur av dina texter och bokmanus.

Tjänsten korrektur är aktuell för texter med mindre behov av språklig omarbetning, med fokus på den sista genomgången av texten, så kallat ”slutkorrektur”.

Välj tjänsten språkgranskning och korrektur om din text även behöver anpassas. Läs mer om vad tjänsterna omfattar under respektive rubrik nedan.

Osäker på vad din text är i behov av? Kontakta Skrivfokus med ett smakprov på din text för bedömning.

 

Korrektur

Korrekturläsning handlar om att granska textens meningsuppbyggnad, stavning och interpunktion så att språket är korrekt. Ändringar utförs direkt i texten så att du får en färdig slutprodukt.

→ Pris korrektur: 0,12 kr/ord + 25 % moms.

För texter som understiger 30.000 ord tillkommer en startavgift på 1.500 kr + moms.

Observera att bokmanus behöver ha genomgått redaktörsläsning eller motsvarande för att denna tjänst ska vara aktuell.

 

Språkgranskning och korrektur

Förutom sedvanlig korrektur granskas texten mer omfattande vid beställning av språkgranskning i kombination med korrektur. Korrekturläsaren granskar även sådant som ordval och stil. Texten anpassas utifrån syfte och aktuell målgrupp. Ren korrektur ändras direkt i texten. I övrigt ges förslag på lämpliga formuleringar som du får ta ställning till.

→ Pris språkgranskning och korrektur: 0,18 kr/ord + 25 % moms

För kortare texter som understiger 30.000 ord tillkommer en startavgift på 2.000 kr + moms.

 


Beställning av korrektur

En korrekturläsning tar ca. 1–3 veckor att genomföra. Väntetid kan förekomma. Beställ gärna korrektur av längre texter som bokmanus i god tid för att vi ska kunna planera in denna tjänst med aktuell korrekturläsare.

I Skrivfokus team ingår enbart professionella korrekturläsare med adekvat utbildning och yrkeserfarenhet. 

Välkommen med din beställning!

SKRIVTIPS

I bloggen får du tips på hur du kan skriva i olika former och genrer. Ta del av andra författares bästa tips i ”Skrivfokus författarporträtt”.
Delta i tävlingar och utveckla ditt skrivande med hjälp av olika skrivövningar!