KORREKTUR

Anlita Skrivfokus för en noggrann granskning och korrektur av ditt bokmanus eller kortare texter, exempelvis ditt följebrev, ditt innehåll på hemsidan, produkttexter eller kanske din boks baksidestext. 

Tjänsten korrektur är aktuell för texter med mindre behov av språklig omarbetning, med fokus på den sista genomgången av texten, så kallat ”slutkorrektur”.
Välj tjänsten språkgranskning och korrektur om din text behöver anpassas och omarbetas i större grad. Läs nedan vad tjänsterna innefattar.

Osäker på vad din text är i behov av? Kontakta Skrivfokus med ett smakprov på din text för bedömning.

I Skrivfokus team ingår endast professionella korrekturläsare med adekvat utbildning och yrkeserfarenhet. 


Korrektur

Handlar om att granska textens meningsuppbyggnad, stavning och interpunktion så att språket är korrekt. Ändringar utförs direkt i texten så att du får en färdig slutprodukt.

→ Pris korrektur:

0,12 kr/ord + 25 % moms

För kortare texter som understiger 20.000 ord tillkommer en startavgift på 400 kr + moms.

Prisexempel 4.000 ord: 400 + 480 = 880 + moms = 1.100 kr.

Prisexempel 80.000 ord: 9 600 + moms = 12.000 kr.Observera att bokmanus behöver ha genomgått redaktörsläsning eller motsvarande för att denna tjänst ska vara aktuell.


Språkgranskning och korrektur

Förutom sedvanlig korrektur granskas texten avseende ordval och stil och texten anpassas utifrån syfte och aktuell målgrupp. Ren korrektur ändras direkt i texten, i övrigt ges förslag på lämpliga fomuleringar som du får ta ställning till.

→ Pris språkgranskning och korrektur. 

0,15 kr/ord + 25 % moms

För kortare texter som understiger 20.000 ord tillkommer en startavgift på 400 kr + moms.

Prisexempel 4.000 ord: 400 + 600 = 1.000 + moms = 1.250 kr.

Prisexempel 80.000 ord: 12 000 kr + moms = 15 000 kr.


Välkommen med din beställning!

Vill du veta vad andra tycker om Skrivfokus tjänster? Här kan du läsa kundomdömen

SKRIVTIPS

I bloggen får du tips på hur du kan skriva i olika former och genrer. Ta del av andra författares bästa tips i ”Skrivfokus författarporträtt”.
Delta i tävlingar och utveckla ditt skrivande med hjälp av olika skrivövningar!