Välkommen med såväl hela bokmanus som kortare texter för språkgranskning och/eller korrektur.
A
nlita Skrivfokus för exempelvis en noggrann genomgång av ditt följebrev, din författarpresentation, innehåll på hemsida, produkttext eller kanske din boks baksidestext. 

Språkgranskning handlar om att anpassa texten till det budskap du vill nå ut med.
Här ligger fokus på ordval, stil och att texten är anpassad till syfte och målgrupp.

Korrektur handlar om att granska textens meningsuppbyggnad, stavning och interpunktion så att språket är korrekt. 

Språkgranskning och korrektur
Startavgift: 1200 kr
0,15 kr/ord
Prisexempel 400 ord: 1260 kr inkl. moms

Korrektur
Startavgift: 800 kr
0,10 kr/ord
Prisexempel 400 ord: 840 kr inkl. moms


Observera att bokmanus behöver ha genomgått redaktörsläsning eller motsvarande för att denna tjänst ska vara aktuell.

 

Här kan du läsa vad andra kunder tycker om Skrivfokus tjänster