LEKTÖR & LEKTÖRSTJÄNST

När ditt bokmanus är färdigskrivet och du har vässat det så långt du kan på egen hand kan du med fördel anlita en lektör innan du skickar ditt manus till förlag. När du anlitar Skrivfokus för lektörsläsning får du en noggrann genomläsning av ditt manus och konstruktiv respons. Styrkor och svagheter i ditt manus kommenteras med syfte att utveckla din text.

I utlåtandet ingår en analys av innehållet (handling, struktur, dramaturgi, karaktärer, gestaltning, språk m.m) samt en handlingsplan med konkreta förslag kring hur du kan vässa texten.

Längden beror på manusets omfattning och behov av kommentarer, kortare manus ca. 2–4 sidor, längre manus ca. 7–10 sidor.

Skrivfokus samarbetar med professionella lektörer som har relevant utbildning och yrkeserfarenhet inom text- och manusutveckling. Behöver du en lektör som är särskilt kunnig inom ett specifikt område eller en viss genre så ordnar vi det. Skrivfokus står som garant för att lektörsläsningen håller hög kvalité.


Lektör – prisnivåer

(25% moms är redan inräknat i priset)
För jämförelse: 350-400 ord = ca 1 A4-sida

→ 20.000 ord = 5.800 kr

→ 70.000 ord = 7.800 kr

→ 100.000 ord = 9.000 kr

ord därutöver: 0,10 kr/ord

En lektörsläsning tar ca. 3-4 veckor från att du skickat in ditt manus till Skrivfokus samt betalat fakturan.
Ev. väntetid kan förekomma men i samband med beställningen får du en exakt tidsplan. 

Välkommen med din beställning där du anger antal ord i ditt manus. Du kan med fördel även berätta vilken genre du skriver inom eller vilken målgrupp av läsare som du vänder dig till för att vi lättare ska kunna matcha uppdraget med rätt lektör. 

Här kan du se vad andra tycker om Skrivfokus tjänster.

mall att kopiera

Beställning av lektörsläsning

Redaktörstjänst

Skrivfokus redaktörstjänst är till för såväl förlag som privata kunder. 

Textbearbetning på detaljnivå.