Skrivfokus ser det som en självklarhet att varken dela eller sälja dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt dataskyddsförordningen ska kunder få information om hur deras personuppgifter behandlas vilket beskrivs nedan.

Skrivfokus behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. Vid köp av Skrivfokus tjänster:
För- och efternamn, personnummer, adress, mejladress samt telefonnummer samlas in vid beställningar av tjänster. Syftet med detta är att kunna leverera våra tjänster samt att följa bokföringslagen. Skrivfokus får dessa uppgifter personligen av dig som kund i samband med beställning eller köp av tjänster via Skrivfokus hemsida. Dessa uppgifter sparas hos hemsidesleverantör ”Loopia” samt bokföringsleverantör ”Bokio”. Dina uppgifter sparas i sju år enligt bokföringslagen. Efter detta raderas uppgifterna om du inte längre är kund hos oss.
Manus och texter som skickas till Skrivfokus (för lektörsläsning, redaktörsläsning, språkgranskning och korrektur) hanteras på ett säkert sätt och raderas efter avslutat uppdrag. Utlåtanden av bokmanus sparas dock efter avslutat uppdrag. Att dessa sparas beror på att kunder i flera fall kan önska ny genomgång av sitt manus och det första utlåtandet har då relevans för att ge bästa återkoppling. Om du som kund önskar att även utlåtanden och kommenterad text ska raderas följer Skrivfokus självklart din önskan och raderar även detta efter avslutat uppdrag.

Digitalt material sparas i Skrivfokus privata hårddisk alternativt i Google Drive med säkra uppdaterade lösenord. Ingen utanför företaget har tillgång till detta material.

Korrespondens med dig som kund sker i huvudsak via leverantören ”Loopia”. 

2. Vid registrering för mejlutskick (Skrivfokus inspirationsbrev) samt nedladdning av gratisprodukter:
Skrivfokus sparar namn och mejladress hos leverantören ”Mailerlite”. Dessa uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du registrerar dig. Du kan sedan, när du vill och med ett enkelt klick, avsluta utskicken och då raderas också dina uppgifter.

3. Registrering i kursplattformar:
Ditt namn och mejladress registreras för inloggning i de fall då kursen hålls via kursportal, aktuell plattform är ”Thinkific”. Denna registrering gör du själv vid första inloggning alternativt får du hjälp med detta om så önskas i samband med beställning.

Dina uppgifter tas bort i samband med att kursen avslutas (i normalfallet 6 alternativt 12 månader).

I kurser som hålls i grupp får deltagare, om önskas, delta i möten via ”Zoom”. Vid uppföljande gruppsamtal kan inspelning av dessa förekomma (med deltagarens medgivande) med syfte att deltagarna ska kunna ta del av vad som sagts om man missat att delta i samtalet eller för att kunna gå tillbaka och lyssna för att få ut det mesta av kursen. Dessa inspelningar sparas så länge kursen pågår, sedan raderas de.

4. Hemsidan:
Skrivfokus sparar referensutlåtande, som text och bild, av kunder som har givit sitt godkännande.

Dessa sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort. Detsamma gäller då kunder deltar i företagets blogginlägg.

Kommentarsfunktionen till blogginlägg granskas och godkänns innan de publiceras på hemsidan. De som kommenterat kan när som helst kontakta Skrivfokus och begära att dessa inlägg ska tas bort.

5. Kundundersökningar och utvärderingar:
Skrivfokus sparar kundundersökningar och utvärderingar som kunden självmant har svarat på och samtyckt till i privat hårddisk alternativt i ”Google Drive” med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge vi arbetar med uppgifterna, sedan raderas de.

6. Sammanfattningsvis:
I Skrivfokus hantering av personuppgifter behandlas dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part. Skrivfokus uppmanar dig som kund att kontakta företaget om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, vill begära att vi begränsar behandlingen, vill göra invändningar, rättelser eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Skrivfokus via jenny@skrivfokus.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ställa dessa klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Uppdaterad 2021-02-20