Skriva synopsis

Kanske har du hört talas om att det kan vara bra att skriva ett synopsis? Att det är bra att ha en struktur och en plan under skrivandets gång. Att förlag kan vilja ha en synopsis när du ska skicka in ditt manus när det är klart (eller redan i planeringsstadiet om det gäller facklitteratur) …
Men vad innebär det egentligen att strukturera upp sin berättelse i ett synopsis?

Här får du en guide och några exempel på hur du konkret kan kan gå tillväga!

Vad är synopsis?

Synopsis är en översiktlig skiss av berättelsen, en sammanfattning av berättelsen som kan skrivas grundligt redan i början alternativt fyllas på och förändras allteftersom.

Innan boken skrivs är synopsis ett arbetsverktyg för planering.

Det hjälper dig att ha koll på:

 • Intrigen (handlingen)
 • Scener
 • Karaktärsutveckling
 • Tidsperspektiv
 • Berättarperspektiv (POV= point of view)

Ditt synopsis hjälper dig att hålla den röda tråden,veta vad du ska skriva om vid varje skrivpass och, kanske viktigast av allt, det hjälper dig att hålla struktur när du får nya idéer under skrivandets gång.


Efter att ditt första utkast är klart underlättar synopsis också arbetet att gå tillbaka och se om det finns luckor som behöver täppas till och det blir betydligt lättare att upptäcka vad som kan behöva förändras för att uppnå bästa effekt. Om du gör stora förändringar håller du lättare reda på dessa om du uppdaterar ditt synopsis under skrivandets gång.

Slutligen: om du ska försöka ge ut din bok via förlag kan de även efterfråga synopsis (kortfattad version) för att få en översiktlig sammanfattning av ditt bokmanus.

Se ditt synopsis som ett levande verktyg som inte låser fast ursprungliga idéer utan är en tillgång i ditt skrivande. Synopsis kan liknas med en kompass som visar dig riktningen i ditt skrivande. Om du vill ändra riktning – ställ om kompassen och följ den nya vägen!

Vad ska ett synopsis innehålla?

Här kommer några exempel:

 • Mer eller mindre detaljerad beskrivning av bokens intrig (handling)
 • Viktiga milstolpar: början, vändpunkter, slutet
 • Viktiga scener
 • Översiktligt om varje kapitel, varje scen


Tidslinje som period, datum osv. är också värdefullt att ta med för att ha koll på händelseutvecklingen, speciellt om du sedan ändrar på ordningen av tänkta scener eller har olika tidslinjer i ditt bokmanus.

Ju mer invecklad intrig, desto större behov av ett detaljerat synopsis.


Synopsis på några olika sätt

Till en början kanske du skissar på handlingen och skriver ned de delar av intrigen som du har funderat ut. Det kan exempelvis vara: början, några viktiga scener, huvudkaraktärer, tidpunkt, plats och den stämning som du vill förmedla till läsaren.

För att göra det mer strukturerat kan du börja ordna upp intrigen i tänkta scener alternativt kapitel.

För att lättare kunna göra ändringar kan det vara bra att göra en tabell i datorn, vanlig tabellform alternativt i Excel.

En metod för att utarbeta ett synopsis är den så kallade ”snöflingemetoden”

Den handlar om att bygga upp bokens hela handling i 10 steg.
Från punkt 8 börjar det riktiga arbetet med att skriva ned det som planerats i stegen före.

1. Sammanfatta handlingen i en mening.
2. Bygg ut meningen till ett stycke.
3. Skriv en sida om varje huvudperson.
4. Utveckla varje mening i styckena (i punkt 2) till ett eget stycke.
5. Skriv handlingen kortfattat ur varje persons perspektiv – en sida för varje huvudperson, en halv för bipersonerna.
6. Utveckla punkt 4 så att du får en fyra sidor lång sammanfattning.
7. Utveckla punkt 3 och skriv ner ALLT om huvudpersonerna.
8. Gör ett Excel-ark som innehåller bokens alla scener. Ha kolumner för perspektiv, handling osv.
9. Skriv en sammanfattning av varje scen.

(10. Nu är du redo att skriva ett första utkast av din bok enligt snöflingemetoden)

Struktur med hjälp av scener

I ovanstående metod är det i punkt 8 som bokens scener struktureras upp.
Här är ett påhittat exempel på struktur av en scen (som inte behöver kopplas ihop med just snöflingemetoden):

Tid & plats
HändelseSyfteKonfliktPOVSidor
10 nov

Fest hos
grannarna
Gräl mellan
Anna
och Lisa
Fördjupa
karaktärer

Väcka
misstankar
Yttre:
svartsjuka

Inre:
vänskap,
rädsla
Anna 3

Tid & plats

ger dig övergripande koll på miljö och tid.
Att ha koll på detta är värdefullt så du t.ex. inte råkar skriva att det är stekhet sommarvärme i oktober eller att det är två dagar till jul när det i förra stycket stod att det är den första december …

Händelse

beskriver kortfattat det centrala i scenen.

Syfte

är viktigt att ha med för varje scen.
Tänk på varför scenen ska vara med. Varför är den så viktig för handlingens utveckling?
Här kan du även fundera på vilken stämning du vill skapa och eventuell undertext
*Undertext = det som inte syns på ytan, det som inte sägs utan framkommer ”mellan raderna”

Konflikt

handlar om karaktärernas konflikter.
Det kan vara en yttre, synbar konflikt eller en karaktärs inre konflikt.

POV = point of view

handlar om berättarperspektiv – ur vems synvinkel vi får följa händelsen.
Detta är bra att ha med i ditt synopsis, speciellt om du byter berättarperspektiv under storyns gång.

Antal sidor

alternativt var i berättelsens händelseutveckling du har tänkt dig att scenen ska ligga.


Din plan

Det finns flera verktyg som kan underlätta ditt arbete med planering och struktur.
Här är exempel på några verktyg:

 • Särskilda dataprogram – exempelvis Scrivener
 • Excelark
 • Mappar i datorn
 • Kollegieblock
 • Pappersark
 • Post-it lappar – scener/händelser som kan struktureras upp och byta plats vid behov

Lycka till med ditt synopsis och ditt fortsatta skrivande!

Vill du ha hjälp i ditt skrivande?
Skrivfokus erbjuder olika tjänster exempelvis handledning i ditt skrivande. Läs mer om aktuella tjänster och prisexempel här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *