Så skapar du levande karaktärer

Att skapa karaktärer som är intressanta och känns levande är viktigt för att engagera dina läsare. I detta inlägg ska vi titta närmare på hur du kan gå tillväga för att lyckas med det viktiga karaktärsbygget.

Karaktärernas syfte är att driva berättelsen framåt och det som händer i din berättelse blir intressant genom dina karaktärers agerande. Hur karaktärerna agerar och spelar sin roll är helt avgörande för din story. De behöver också bestå av något mer än sitt yttre skal.

Många bokprojekt börjar med karaktärerna. Karaktärernas personlighet får bilda grunden för storyn. Sedan komponerar författaren ihop en hållbar berättelse genom att nyttja karaktärernas sätt att agera på de utmaningar som uppkommer.
I andra bokprojekt kommer karaktärerna till i andra hand. Berättelsen styr karaktärernas agerande.

Oavsett val av metod har du som författare mycket att vinna på att fördjupa dig i dina karaktärers personlighet. Om du lägger ner tid på att lära känna dem blir det så mycket lättare att gestalta dina karaktärer på ett levande sätt när du skriver. 

Du behöver kunna se dina karaktärer i det sammanhang de befinner sig i (den aktuella scen du skriver) för att förmedla vad som händer till läsaren.
På så sätt engagerar du läsaren som får uppleva det som händer genom att på olika sätt relatera till de ”mänskliga” reaktioner som din karaktär visar genom sitt sätt att tolka det som sker.

 

Skapa karaktärer med hjälp av 4 grundelement 

Enligt David Corbett, författare och skribent i Writer´s digest, kan följande fyra grundelement användas för att skapa övertygande karaktärer som engagerar:

  • Drivkraft
  • Hemlighet
  • Komplexitet och paradoxer
  • Sårbarhet

Skapa levande karaktärer

Karaktärens drivkraft

Dina karaktärer (åtminstone huvudkaraktären) måste ha en längtan, ett mål och en ambition att vilja uppnå något. I vissa fall kan det vara en tydlig inre längtan och inre motivation som skapar karaktärens driv. I andra fall kan händelserna som karaktären utsätts för skapa nya önskningar om hur livet ska vara.
Låt dina karaktärer ha ett tydligt driv och kämparvilja!

 

Karaktärens hemlighet

Kanske har din huvudkaraktär en mörk hemlighet i sitt förflutna. Kanske har hen något att dölja som otrohet eller missbruk. Eller kanske handlar hemligheten om något som egentligen inte borde behöva hållas hemligt. Det kanske bara handlar om ett karaktärsdrag som  karaktären upplever att hen måste dölja (exempelvis blyghet, okunskap, dålig självkänsla).
Karaktärens hemligheter talar om för läsaren vad som står på spel. Vad karaktären är rädd för och vad hen riskerar att förlora.
Vad ska dina karaktärer ha för hemligheter?

 

Komplexitet och paradoxer

Skapa en oförutsägbarhet hos karaktären. Detta samtidigt som läsaren ska uppleva karaktären trovärdig. Kanske är din huvudperson både dömande och omtänksam, elak men lättrörd, blyg och kaxig … 
Det som avviker från det förväntade väcker läsarens intresse. Komplexitet skapar också ett djup som bidrar till att karaktären upplevs levande.

 

 

Sårbarhet

Läsaren behöver bry sig om vad som händer karaktärerna, i synnerhet när det gäller huvudpersonen. Genom att visa att din karaktär är sårbar (mänsklig) kan läsarens empati väckas.
Sårbarheten kan kopplas samman med personens hemlighet (inre sårbarhet) eller händelser som karaktären utsätts för.
Om huvudpersonen i någon grad ska spela rollen som hjälte bidrar sårbarheten till komplexitet. Denna komplexitet väcker läsarens intresse och engagemang för din karaktär eftersom en hjälte som har svagheter uppfattas som mer mänsklig.

 

Lägg till konflikter

För att skapa en intresseväckande karaktär behövs förstås konflikter!
Konflikter är de hinder som står i vägen för att karaktären ska kunna nå sitt mål. Självklart måste du låta karaktären kämpa rejält under berättelsens gång. Antingen låter du din karaktär kämpa med yttre eller inre hinder eller så gör du som de flesta och kombinerar dessa två!

  • Yttre hinder kan vara omgivningens reaktioner, sjukdom, zombier, krig …
  • Inre hinder handlar om karaktärens inre demoner. Som rädsla för att inte duga eller rädsla för att bli övergiven.

 

Låt karaktären utvecklas

När du har låtit din karaktär gå igenom alla dessa hinder och din karaktär antingen har nått sitt mål eller misslyckats, då är det förstås också naturligt att din karaktär har förändrats på slutet. Karaktären är knappast densamma som hen var i början av berättelsen efter alla inre och yttre prövningar. Så se till att karaktären har genomgått en förändring och utvecklats i någon riktning innan du sätter punkt i din berättelse. På så sätt ger du din karaktär en chans att få leva vidare, i läsarens tankar.

 

Dina levande karaktärer

Förhoppningsvis blev du inspirerad av detta inlägg och är redo att skapa karaktärer som upplevs mäsnkliga, som du låter utvecklas och som är så mycket mer är tomma skal. Att skriva är att skapa en illusion av verklighet. När du lyckas levandegöra dina karaktärer har du alla förutsättningar för att läsaren ska känna att hen är där i scenerna tillsammans med dina karaktärer och får uppleva din fantastiska story!

 

Vill du lära dig mer om hur du skapar en hållbar story där karaktärerna förstås är en viktig del? Kolla in denna kurs där du steg för steg får de kunskaper du behöver för att lyckas: Skriv din bok

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *