Tips till dig som vill skriva Science-fiction

Sugen på att skriva science-fiction och bygga upp en fantastisk värld skild från hur vi lever idag men som ändå är logiskt uppbyggd? Som innehåller ny teknik, medicinska uppfinningar och kanske filosofiska frågor.
Att skriva science-fiction är både spännande och något av en utmaning.

Liknande fantasy innehåller sci-fi alternativa världar och fantastiska inslag. Men till skillnad från fantasy bygger sci-fi upp den alternativa världen utifrån kognitivt möjliga scenarier genom att bygga vidare på vetenskapliga slutsatser.

Begreppet ”cognitive estrangement” används för att beskriva innehållet i genren. Genom att presentera en ny värld, oftast i framtiden uppnås den distansering (enstrangement) som möjliggör att författaren vända upp och ner på förekommande normer och få oss att reflektera över exempelvis samhället idag och hur vi vill leva i framtiden.

Centralt i sci-fi är en ny innovation eller företeelse – ett ”novum” som exempelvis möjligheten att läsa andras tankar, utvecklad AI eller kanske som i klassikern av H.G Wells – en tidsmaskin.

En del författare är mer positiva till den vetenskapliga utvecklingen. Exempelvis ses författaren Jules Verne som en förespråkare för denna positiva hållning. Medan andra författare kan vara mer eller mindre kritiska och fokusera på reflektion kring samhällsutveckling och etiska värden. En fråga som exempelvis fokuserats mycket på senare åren är vad som skulle hända om robotar (AI) får utvecklas, skulle de ta över vår värld (eftersom människan är en sådan ologisk och självdestruktiv varelse)?

En utmaning inom genren är förstås att skapa en berättelsen som är nyskapande och upplevs trovärdig trots sina fantastiska inslag.

Vad krävs för att lyckas?

För att lyckas med en sci-fi berättelse kan du behöva:

  • Ha ett stort intresse för ett vetenskapligt område som du kan bygga vidare på.

  • Vara beredd på att göra mycket research inom området.Vara påläst inom genren.

  • Klargöra vilket fokus du vill ha i din berättelse – vilket budskap vill du nå fram med?

  • Och sist men inte minst – ha ett sinne för att vidareutveckla idéer som är fantasifulla, märkliga och helt fantastiska!

 

Skrivövning

Vill du pröva på att skriva science-fiction? Här kommer en övning med frågor och uppgifter som kan hjälpa dig att komma igång:

1. Vilket ”novum” (ny företeelse eller uppfinning) vill du skapa för din berättelse?

Skriv en scen som innehåller detta novum.

2. I vilken tid och vilken slags värld ska berättelsen utspelas?

Skriv en scen som gestaltar denna tid och plats.

3. Skriv ner en frågeställning som fungerar som en tematisk riktning i ditt skrivande. Exempelvis: Vad är mänskligt liv egentligen? Vad skulle hända om vi kunde resa tillbaka i tiden? Vad är viktigast – frihet eller ett tryggt samhälle?

4. Skriv en scen som gestaltar ovanstående frågeställning.

Lycka till med ditt skrivande!

Vill du utveckla ditt skrivande? I Skrivfokus kurser kan du välja att studera på egen hand eller få respons på dina texter.
Har du ett halvfärdigt bokmanus som du behöver hjälp med? Då kan skrivhandledning vara den perfekta lösningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *